Gälared

Gälared

Vid södra änden av sjön Såken, en och en halv mil sydost om Borås. Hillareds socken, Kinda härad, Älvsborgs län.

Areal 1 083 hektar, varav 67 hektar åker.

Taxeringsvärde är 1975 l 860 000 kronor.


Gälared ägdes under slutet av medeltiden inom släkten Gylta. På 1500-talet kom det till medlemmar av släkten Lilliehöök, av vilken en gren skrev sig till gården och innehade den ända fram till mitten av 1700-talet, då den övergick till landshövdingen friherre Carl Georg Sjöblad. Dennes arvingar sålde Gälared till f d korpralen vid gardet Daniel Schedvin. Denne hade 1756 som belöning för att han avslöjat försöken att störta regeringen och stärka hovpartiets makt av Riksens ständer blivit adlad och därutöver utnämnts till löjtnant samt tilldelats ett belopp om 100 000 daler kopparmynt, som skulle användas för inköp av ett fideikommiss för honom. Efter en del andra förslag erhöll han så 1762 gården Gälared att besittas såsom fideikommiss. Detta har därefter gått inom släkten fram till år 1966, då dess siste innehavare avled och fideikommisset upplöstes. Den siste fideikommissarien Daniel von Schedvin och hans hustru, som avled kort därpå, hade testamenterat halva Gälared att bilda Gunilla och Daniel von Schedvins stiftelse. Den andra hälften av gården, som först kommit till en broder till Daniel von Schedvin, vilken emellertid även han snart avled, inköptes sedermera av stiftelsen, som sålunda numera äger hela gården. Till Gälared hörde tidigare även ett fideikommisskapital. En äldre manbyggnad på Gälared av trä i två våningar brann ner 1916, varvid alla däri förvarade samlingar av konst blev lågornas rov. En ny huvudbyggnad i villastil uppfördes på 1920-talet av den siste fideikommissariens farfar, godsägaren Daniel Otto von Schedvin.


Bilderna visar Gälared före branden 1916 och den gamla ladugården.

Gälareds fideikommiss innehades av:


1762-1797 löjtnanten Daniel von Schedvin, f 1724, d 1797


1797-1823 av sonen, löjtnanten Johan Jonas von Schedvin, f 1763, d 1823,


1823-1850 av sonen, rustmästaren Daniel Gustaf von Schedvin, f 1792, d 1850,


1850-1881 av sonsonen, godsägaren Anders von Schedvin, f 1803. d 1881,


1881-1930 av sonen, godsägaren Daniel Otto von Schedvin, f 1855, d 1930,

 

1930-1940 av sonen, godsägaren Carl Robert von Schedvin, f 1890, d 1940,

 

1940-1966 av sonen, godsägaren Erik Hugo Daniel von Schedvin, f 1913, d 1966.

Daniel von Schedvin 1913-1966

Daneil von Schedvin

1913-1966