Styrelsen

Styrelsen

Börje vin Schedvin


Ordförande

Börje von Schedvin

Tfn: 070-661 91 43

Börje vin Schedvin


Sekreterare

Sonny von Schedvin

Tfn: 070-524 23 05

Adm. Hemsida

Börje vin Schedvin


Vise ordförande

Magnus von Schedvin

Tfn: 070-262 29 80

Börje vin Schedvin


Kassör

Roland Azelius

Tfn: 070-583 92 73