2019 Släktmöte

Släktmöte 2019

Riddarhuset

Lördagen den 14 november höll Schedvinska Ättens Släktförening släktmöte i Riddarhuset, det var 44 medlemmar som deltog i sammankomsten. Vi samlades klockan 16 och började med välkomstdrink och mingel innan det mer formella årsmötet i riddarsalen startade.
Under möte valdes styrelse och övriga funktioner för nästa period.

Valen utföll enligt följande:


Ordförande: Börje von Schedvin

Vice ordförande: Magnus von Schedvin

Styrelseledarmöten: Sonny von Schedvin och Roland Azelius

Revisorer: Lotta Mahanandia von Schedvin och Göran von Schedvin

Valberedningen: Emelie von Schedvin och Liza von Schedvin


Styrelsen tackade för fortsatt förtroende.


Klicka på bilden för att förstora den