Personuppgiftshantering

Så använder vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 har vi en ny Dataskyddsförordning som gäller som lag i hela EU.

GDPR, (Global Data Protection Regulation)

Förordningen innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Vi beskriver i detta dokument hur föreningen behandlar alla personuppgifter och vilka rättigheter du har.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi skall kunna bedriva vår verksamhet samlar vi in och behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.


Vi vill:

 • kunna nå våra medlemmar via telefon (fast och mobil), brev och e-post.
 • följa upp vilka som har betalat medlemsavgift.
 • se i vilken omfattning medlemmarna deltar i föreningens aktiviteter.
 • kartlägga medlemmars släktskap med varandra.
 • lägga ut information på hemsidan från våra träffar (namn, bild).
 • bedriva släktforskning.


Personuppgifter som föreningen hanterar

 • Namn
 • Födelsedag
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post adress
 • Bilder


Hantering av personuppgifter

Medlemmarnas personuppgifter hanteras av styrelsen. Personuppgifter sprids inte till 3:e part.


Hur länge lagras personuppgifter

Ingen gallring görs av personuppgifter, underlag ska kunna användas för släktforskning.


Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna     behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för.
 • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.
 • Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt kan du begära rättning.