Ättetavlor Schedvin nr 1970

Schedvin nr 1970


Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Schedvin nr 1970

Adlad 1756-06-26, introd. s. å.

Ättemedlemmarna skriva sig von Schedvin.


TAB 1


Sigfrid Borgare i Västerås.


Barn:

 • Mattias Sigfridi. Hade varit kapellan i Arboga, innan han blev kyrkoherde i Möklinta pastorat av Västerås stift 1569. Genom byte kyrkoherde i Harakers pastorat av samma stift omkr. 1576 . Riksdagsman för stiftet 1590. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Död 1608 [Hm].


Barn:

 • Leonardus Mattise. Student i Uppsala 1601. Prästvigd snart därefter till biträde hos sin fader. Kyrkoherde i Haraker efter honom 1609. Respondens vid prästmötet 1624. Död 1646. Gift troligen 2:o med Brita N. N., som efterlevde mannen med flera små barn [Hm].


Barn:

 • Johannes Leonardi, född 1612. Kollega i Västerås skola 1638. Prästvigd 1642. Förste kollega 1643. Komminister i Sundborns församl. av Västerås stift 1644. Transp. som komminister till Stora Skedvi 1658. Död 1682-11-04. Gift med Justina Danielsdotter, född 1624, död 1675-09-05, dotter av kyrkoherden i Svärdsjö Daniel Mattise och Catharina Michelsdotter [Hm].


Barn:

 • Johannes Johannis Schedvinus, född 1650-08-07 Hobborn Student i Uppsala 1677. Prästvigd 1680-10-27. Komminister i Säter 1684. Kyrkoherde i Kungsåra pastorat av Västerås stift 1699. Död 1722-07-14. Gift 1683-10-14 med Margareta Nolting, född 1662, död 1723-06-01, dotter av fältsekreteraren Daniel Nolting och Christina Scribera [Hm].


Barn:

 • Daniel Schedvin, född 1685-05-13 i Säter. Student i Uppsala1 1706-10-05. Filosofie magister därst. 1716-05-24. Prästvigd 1718-05-18 till vice pastor i Kungsåra. Opponent vid prästmötet 1719. Konrektor vid skolan i Västerås 1722. Kyrkoherde i Kungsåra efter fadern 1723. Kyrkoherde i Orsa 1730-09-04. Bitr. kontraktsprost 1737. Kontraktsprost 1740. Död 1742-06-04 på Brunnbäck i Folkärna socken, Kopparbergs län under resa till Sätra brunn [Hm]. Gift 1:o 1722-08-22 med Anna Catharina Strangh, född 1695, död 1725-05-06, dotter av bruksägaren Jakob Strangh och Christina Remmer. Gift 2:o 1726-01-10 med Hellena Fallenius, född 1702-01-08, död 1782-03-16, dotter av kyrkoherden i Ljusnarsbergs pastorat av Västerås stift Johan Fallenius och Helena Gustava Elfvin.


Barn:

 • 1. Daniel Schedvin, adlad Schedvin, till Gälared i Hillareds socken, Älvsborgs län. Född 1724-04-13. Student i Uppsala 17392. Volontär vid livgardet 17492. Korpral 17542. Löjtnants fullm. i armén och adlad 1756-06-26 (introd. s. å. under nr 1970). Död 1797-01-04 på Gälared. 'Han blev på riksens ständers underdåniga tillstyrkan officer och adlad med valspråket: Ob cives servatos i vapnet, för det han upptäckte den vid riksdagen 1756 i avsikt att kullkasta regeringsformen tillställda sammangaddning. Fick därjämte förutom 1,000 daler silvermynt av statsmedlen, 100,000 daler kopparmynt, för vilken summa ett fideikommiss skulle inköpas och som blev säteriet Väsby vid Torshälla. Erhöll vid riksdagen 1762 tillstånd att försälja detsamma, varefter han tillhandlade sig det gamla Lilliehöökska godset Gälared såsom vederlag för fideikommisset. Förlorade vid samma riksdag genom indragning sin årliga lön såsom löjtnant i armén, men återfick densamma vid riksdagen 1769.' Gift 1758-11-09 i Kjula prästgård Södermanlands län med Anna Maria Hjortsberg, född 1737-08-09, död 1809-04-05 på Gälared, dotter av prosten och kyrkoherden i Kjula och Sundby pastorat av Strängnäs stift JonasHjortsberg och Anna Maria Hultstedt.


Barn:

 • Anna Catharina, född 1759-08-19 på Väsby, död där s.å. 16/9.


 • Daniel, född 1760-12-08, död 1761-07-22 i Kjula socken.


 • Johan Jonas, född 1763. Löjtnant. Död 1823. Se Tab. 2.


 • Daniel Magnus, född 1765. Lantjägmästare. Död 1847. Se Tab. 4.


 • Carl Per, född 1767-10-28 i Södra Vi socken, Kalmar län, död 1771-12-20.


 • Lars Gustaf, född 1770-03-05 i Södra Vi socken. Rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1784-06-18. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1788-09-25. Stabskornett därst. 1796-10-26. Död ogift 1798-06-30.


 • Anna Hedvig, född 1772-07-05, död 1787-08-08 på Gälared.


 • Helena Catharina, född 1776-01-07 på Gälared. Död ogift 1849-05-17.


 • Maria Elisabet, född 1780-12-12.


TAB 2


Johan Jonas, (son av Daniel Schedvin, adlad Schedvin, tab 1), till Gälareds fideikommiss. Född 1763-04-12 Aspvik. Sergeant vid Jönköpings regemente 1768. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1778-06-23. Korpral därst. 1785-04-29. Livdrabant hos hertig Karl 1790-10-21. Löjtnants avsked 1801-02-26. Död 1823-05-03. Gift 1791-12-11 med Anna Margareta Bökman, född 1768-08-22, död 1843-10-05 på Lilla Gälared, dotter av kyrkoherden i Kungsäters pastorat av Skara stift Gustaf Bökman och Anna Birgitta Marschall.


Barn:

 • Daniel Gustaf, född 1792. Levde utan tjänst. Död 1850. Se Tab. 3.


 • Johan, född 1793-06-17 Jungfrugården. Kammarskrivare i kammarkollegium 1822-02-22 och i dess advokatfiskalskontor s. å. 27/8. Död ogift 1834-10-15 i Stockholm i kolera.


 • Anna Maria, född 1795-09-21 i Seglora socken, Älvsborgs län, död ogift 1878-04-01 på Gälared.


 • Hedvig Christina, född 1797-10-06, död ogift 1881-02-05 på Gälared.


 • Vilhelmina Catharina, född 1800-01-06, död 1802-12-13 på Gälared.


 • Carl Gabriel, född 1802-09-13, död 1803-05-30.


 • Vilhelmina Carolina, född 1804-04-22, död 1808-09-16.


 • Sigfrid, född 1806-04-03, död 1808-09-06.


 • Carl, född 1808-07-02, död 1809-04-25.


 • Anna Maria, född 1810-09-26.


TAB 3


Daniel Gustaf, (son av Johan Jonas, tab 2), född 1792-04-24 i Sexdrega socken, Älvsborgs län. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1811-01-12. Innehade Gälareds fideikommiss. Död där 1850-03-15. Gift 1:o med Maria Gustava Lovisa Göbel, från vilken han blev skild, född 1807-07-30, död i Uddevalla. Gift 2:o 1844-06-20 med Rebecisa Andersdotter, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hemmansbrukaren Peter Olofsson), född 1821, död 1870-03-31 i Mölnered i Hillareds socken, Älvsborgs län.


Barn:

 • 1. Augusta Matilda, född 1828-08-06 på Götared i Sexdrega socken, Älvsborgs län. Gift med snickaren Per Johan Lindqvist, född 1821-11-13.


 • 2. Alida, född 1845-10-03. Gift 1866-05-21 på Gälared med hemmansbrukaren Carl Magnus Johansson, född 1831-09-21.


TAB 4


Daniel Magnus, (son av Daniel Schedvin, adlad Schedvin, tab 1), född 1765-07-01. Förare vid Älvsborgs regemente 1784-06-14. SMtt 17903. Sergeant vid nämnda regemente 1791-09-14. Sekundadjutant därst. 1796-04-20. Löjtnants avsked 1803-03-30. Kapten och kompanichef vid Älvsborgs lantvärnsbrigads 4. bataljon8 1808-01-25. Befälhavare för Älvsborgs artillerilantvärnsbataljon3 1809-01-16. Kronoskogvaktare (lantjägare) i Södra Kind av Älvsborgs län3 1813-05-28. Tjänstfri 1827 om våren3. Död 1847-11-26 Deragården Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1808-01-24 med Johanna Arvidsdotter, född 1779-06-15. Död 1852-10-10 på Gälared.


Barn:

 • Anders, född 1803. Godsägare. Död 1881. Se Tab. 5.


 • Johan, född 1805. Sergeant. Död 1869.Se Tab. 11.


 • Gustava, född 1807-11-16 Rösarp, död 1880-07-13 på Svanebo i nämnda socken. Gift med soldaten Johan Lönn.


 • Anna Maria, född 1810-09-26 i Kalvs socken. Gift med båtsmannen, torparen Anders Flaggstake.


 • Johanna Catharina, född 1813-10-09 på Rösarp. Gift 1843-07-22 med båtsmannen Johan Emanuel Petersson Kämpe.


 • Hedvig Elisabet, född 1816-09-04 Frackebo. Levde änka 1850. Gift med hemmansägaren Gustaf Roppe.


 • Helena, född 1819-05-26 på Frackebo. Gift med soldaten N. N. Sköld.


 • Daniel Sigfrid, född 1822-02-25 på Frackebo, död s. å. 6/3.
 • •Lovisa, född 1823-09-20 på Frackebo, död 1830.


TAB 5


Anders, (son av Daniel Magnus, tab 4), född 1803-10-05 i Hässelt i Kalvs socken, Älvsborgs län. Innehade Gälareds fideikommiss. Död där 1881-01-29. Gift 1:o 1849-08-10 på sistnämnda egendom med Edla Segergren, född 1814-07-20 Buttorp ]], död 1854-07-09 på Gälared, dotter av Christian Larsson (Segergren) och Annika Andersdotter. Gift 2:o 1856-04-04 med Johanna Olausdotter, född 1832-10-16 Svartry ]], död 1920-06-28 i Toarps socken Älvsborgs län ]], dotter av torparen Olaus Jonasson och Christina Tobiasdotter.


Barn:

 • 1. Dorotea Charlotta Amanda, född 1850-03-01 på Gälared, död 1914-10-06 i Borås. Gift 1874-08-21 på nämnda egendom med bokhållaren Carl Mattias Almstrand, född 1848-02-07 Ringestena.


 • 1. Maria Lovisa, född 1852-01-17 på Gälared. Gift 1881-09-02 med byggmästaren Carl Gustaf Blanck, född 1845-12-15 i Tvärreds socken Älvsborgs län.


 • 1. Johan August, född tvilling 1854-07-02, död s. å. 11/9.


 • 1. Gustaf Sigfrid, född tvilling 1854-07-08, död s. å. 28/9.


 • 2. Daniel Otto, född 1855. Godsägare. Död 1930. Se Tab. 6.


 • 2. Juliana Christina, född 1857-03-24, död 1860-12-02.


 • 2. Sofia Eugenia, född 1858-12-19 på Gälared. Död 1930-10-24 i Toarps förs, Älvsborgs län. Gift där 1879-11-14 med uppsyningsmannen Salomon Carlson, född 1858-06-05.


 • 2. Gustaf Sigfrid, född 1860-08-30 och död 1861 på Gälared.


 • 2. Johanna Christina, född 1862-07-27 och död s. å. 8/9 på Gälared.


 • 2. Anders Sigfrid, född 1864. Vävmästare. Se Tab. 8.


 • 2. Carl Gustaf, född 1865-11-01 och död 1866-04-26 på Gälared.


 • 2. Carl Magnus, född 1867. Disponent.Se Tab. 10.


 • 2. Hedvig Christina, född 1870-12-23 på Gälared. Överflyttade till Nordamerika. Gift 1898-07-05 med fabriksarbetaren i Middlestown John Johansson, född 1858-08-07.


 • 2. Johan Gustaf, född 1872-06-16 på Gälared. Fabriksarbetare. Överflyttade till Nordamerika och är där bruksverkmästare.


 • 2. Elma Adelina Juliana, född 1873-06-27 på Gälared. Gift 1899-01-21 i Hillareds socken med arbetaren Janne Algot Andersson, född 1874-08-09 på Ringestena, död 1899-10-26 på Jägaregården, Ringestena.


TAB 6


Daniel Otto (son av Anders, tab 5), född 1855-08-09 på Gälared. RHD protokoll 1878-01-12. Innehade nämnda fideikommiss. Död 1930-07-07 i Hillareds förs, Älvsborgs län. Gift 1:o 1886-12-30 i Sexdräga socken, Älvsborgs län med Agnes Natalia Sundbäck, född 1858-06-08 i Ljushults socken, Älvsborgs län ]], död 1894-06-13 på Gälared, dotter av klockaren och skolläraren Daniel Sundbäck och Emelie Christina Lindberg. Gift 2:o 1912-09-26 i Torslunda (Hillareds förs, Älvsborgs län vb) med Ragnhild Aurora Maria Fogelberg, född 1870-09-26, död 1928-11-14 Gälared ]], dotter till garverifabrikören Norra Fogelberg och N. N. Daahm.


Barn:

 • 1. Johan Algot Fritiof (John), född 1887-05-01 på Gälared. Kontorsbiträde. Död ogift 1921-03-24 i Borås (Hillareds förs, Älvsborgs län db).


 • 1. Henrik Lennart Gottfrid, född 1888-07-20 på Gälared, död där 1892-09-07.


 • 1. Carl Robert, född 1890. Grosshandlare. död 1940. Se Tab. 7.


 • 1. Enok Alexis, född 1892-12-08 och död 1893-01-09 på Gälared.


 • 1. Sixten Agaton, född 1894-04-07 och död s. å. 23/4 på Gälared.


TAB 7


Carl Robert, (son av Daniel Otto, tab 6), född 1890-06-10 Gälared. Ingenjör. Prokurist. Startade firman Göteborgs affärsbyrå, Robert v. Schedvin 1911-09-29. Direktör i aktiebolag Göteborgs affärsbyrå 1915–1916. Handlande i nämnda stad under firma R. V. Schedvin & C:o 1916-05-26. död 1940-09-01 (drunknad i sjön Såken) (Hillareds förs, Älvsborgs län db nr 7). Inneh. Gälareds fideikommiss. Gift 1:o 1912-10-08 i Gustavi domkyrkoförs, Göteborg med Elida Maria Zachau, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhus rätts utslag 1923-02-01, född 1889-06-20 i Haga förs, Göteborg, dotter av sjökaptenen Hugo Leopold Zachau och Elida Maria Svensson. Gift 2:o 1923-12-01 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] med Gerda Martina Bengtsson, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med skådespelaren Jean Axel Isidor Claesson, från vilken hon 1922-07-06 blev skild), född 1889-11-11.


Barn:

 • 1. Erik Hugo Daniel, född 1913-01-13 i domkyrkoförs, Göteborg, liksom syskonen. Utexaminerad från lärarseminarium i Göteborg. Utexaminerad från skogsvårdsskola i Malmö. Anställd vid Svensk-engelska mineralolje AB och vid arméförvaltn. Innehar efter faderns död 1940 såsom fideikommiss Gälared i Hillareds förs, Älvsborgs län. Gift 1940-09-28 i Gustav Vasa förs, Stockholm (vb nr 253) med Gunhild Olsson, född 1912-11-03 i Luleå, dotter av direktören G O Olsson och Wallin.


 • 1. Mona Margareta, född 1915-02-22 i domkyrkoförs, Göteborg (fb nr 60). Gift 1938-09-07 i Varberg (S:ta Clara förs Stockholm vb nr 64) med leg. veterinären Nils Verner Dominick Bergström, född 1909-03-24 i Landskrona.


 • 1. Carl Robert Gustaf Ellis, född 1919-03-15 i Göteborg. Se Tab. 7A.


TAB 8


Anders Sigfrid, (son av Anders, tab 5), född 1864-01-22 Gälared, trikåarbetare i Toarps socken, Älvsborgs län. Vävmästare. död 1940-05-26 i Dalsjöfors, Älvsborgs län (Toarps förs, Älvsborgs län db nr 19). Gift 1886-12-30 på Gälared med Tekla Maria Lundberg, född 1867-08-10 i Hillareds socken, Älvsborgs län, död 1941-06-27 i Toarps förs, Älvsborgs län (db 23), dotter av lantbrukaren Jakob Lundberg och Anna Stina Andersdotter.


Barn:

 • Sigrid Maria, född 1887-05-28 på Nättslebo i Hillareds socken. Gift 1909-12-14 vid Dalsjöfors i Toarps socken, Älvsborgs län med textilarbetaren Fritz Ambrosius Larsson, född 1886-02-24 vid Dalsjöfors.


 • Anders Ivar, född 1889-08-27 i Borås. Har överflyttat till Nordamerika. Död före 1947-11-18 i Rockford, Ill., USA (Uppges efterlämnat fru och döttrar och barnbarn i Rockford, USA enl. notis i Sthlm-Tidn. 1947-11-19).


 • Jakob Henry, född 1898. Handelsbiträde. Se Tab. 9


 • Bror Carl Einar, född 1904-08-25 i Båraryds socken, Jönköpings län. Inneh. guldsmedsaffär i Kungsör sedan 1927 och pälsdjursfarm å Lilla Axelhäll vid Södertälje sedan 1929. Urmakare. Död 1937-02-09 å Ersta sjukhus i Stockholm (Katarina förs db 80). Gift 1928-06-24 i Kungsör (Kung Karls förs, Västmanlands län vb) med Arla Ingeborg Carlsson, född 1908-05-28 vid Dalsjöfors i Toarps förs, Älvsborgs län. Affärsbiträde. Dotter av vävmästaren Carl Edvard Natanael Carlsson och Gerda Elisabet Andersson.


TAB 9


Jakob Henry, (son av Anders Sigfrid, tab 8), född 1898-02-01 i Torarps socken, Älvsborgs län. Handelsbiträde i Askersund. Köpman i Borås. Gift 1919-09-20 i Askersunds med Sara Augusta Nordberg, född 1897-06-03 i nämnda stad, dotter av skomakaremästaren Herman Nordberg och Mathilda Gustafsson.


Barn:

 • Kerstin Maria, född 1919-12-17 Anneberg sförs, död 1920-04-23 i Askersund och begraven 1920-04-27.


 • Anders Henry, född 1924-03-03 i Askersund. Tjänsteman. Se Tab. 9A.


TAB 10


Carl Magnus, (son av Anders, tab 5), född 1867-04-09 Gälared Fabriksarbetare. Överflyttade till Nordamerika. Disponent i Berkeley, Kalifornien. Död. Gift 1897-03-12 i Hillareds socken med Elfrida AdelinaLindqvist, född 1873-12-12. Död. Dotter av torparen Lindqvist.


Barn:

 • Carl Leonard, född 1902-10-25 i Hillareds socken, död s. d.


TAB 11


Johan, (son av Daniel Magnus, tab 4), född 1805-08-25 i Kalvs socken, Älvsborgs län. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1823-11-16. Furir därst. 1833-12-05. Sergeant 1837-05-25. Avsked 1856-04-03. Död 1869-08-23 på Gustavshall under Gälared. Gift 1834-09-14 i Mjölbäcks socken, Älvsborgs län med Johanna Eleonora Bengtsdotter, född 1812-04-30 Spångarås, död 1901-10-14 i Hillareds socken, Älvsborgs län, dotter av kantorn Bengt Nilsson och Lena Andersdotter.


Barn:

 • Matilda Benedikta (Tilda), född 1834-09-26 i Hässlehult i Kalvs socken, död 1913-10-18 Nydal Gift 1861-04-23 i sistnämnda socken med handlanden Claes Otto Hedberg, född 1833-12-13 på Olovshultstorp i sistnämnda socken, död där 1871-01-06.


 • Lorentz Justinus, född 1836. Tillsyningsman. Död 1917. Se Tab. 12.


 • Anna Josefina (Fina), född 1837-12-19, död ogift 1915-04-26 i Hillareds socken.


 • Daniel Frans Georg, född 1839. Buntmakare. Död 1914. Se Tab. 15.


 • Carl August, född 1842. Före detta poliskonstapel. Se Tab. 21.


 • Josef Oskar, född 1844. Sergeant. Död 1919. Se Tab. 22.


 • Johanna Maria, född 1847-03-01, död 1857-12-19.


 • Claes Magnus, född 1849-03-04, död 1853-09-27.


 • Gabriel Birger, född 1851-04-01 i Ljushults socken. Handlande i Göteborg under firma A. W. Ohlin & C:o 1888–1904. Död barnlös 1908-01-23 i Christina territ förs. Gift 1882-03-25 i nämnda stad med Catharina Maria Elisabet Ohlin, född 1848-06-20 i nämnda stad, död i Vasa 1927-03-25.


 • Jakobina Vilhelmina (Mina), född 1853-03-03 på Gustavshall. Barnmorskeexamen i Göteborg 1884. Barnmorska i Torestorp i nämnda län 1886. Död 1939-10-26 i Älvsereds förs, Älvsborgs län (db nr 12).


 • Claes Johan, född 1856. Sergeant. Död 1919. Se Tab. 25.


TAB 12


Lorentz Justinus, (son av Johan, tab 11), född 1836-05-12 Hässlehult Poliskonstapel i Göteborg 1861-10-01. Tillsyningsman 1862-01-01. Avsked 1891-12-31. Död 1917-03-30 i Gammelstads förs, Göteborg. Gift 1865-11-05 i garnisonsförsaml. i nämnda stad med Christina Olsson, född 1840-09-11 i Fuxerna socken Älvsborgs län, död 1906-05-01 i Gamlestads församl. i Göteborg, dotter av järnvägsarbetaren och sågaren Olof Olsson och Christina Andersdotter.


Barn:

 • Hugo Justus Isidor, född 1869-01-14 i Göteborg. Genomgick Göteborgs handelsinstitut. Bokhållare hos firman Hedström & Pettersson i Varekil i Bohuslän. Gift 1906-10-20 Bestorp med Hedvig Augusta Läckgren, född 1874-10-03 i Vinninga i Sävare socken, Skaraborgs län, dotter av godsägaren J. P. Läckgren och Emma Andersson.


 • Agnes Justina Teresia, född 1871-01-24 och död s. å. 20/3 i Göteborg.


 • Lorentz John Napoleon, född 1872. Snickare. Se Tab. 13.


 • Alexandra Julia Christina (Alex), född 1874-02-17 i Kristine förs, Göteborg. Gift där 1901-11-09 med lokomotivföraren Carl Rikard Eriksson, född 1873-01-19.


 • Agnes Justina Constantia, född 1877-01-26 och död 1878-04-20 i Göteborg.


 • Frans Ivar Birger, född 1880-10-11 i Göteborg. Barberarbiträde. Död 1896-11-08 i nämnda stad.


 • Carl August, född 1883-09-09 och död s. d. i Göteborg.


 • Johanna Maria Josefina, född 1884-10-06 och död 1887-12-08 i Göteborg.


TAB 13


Lorentz John Napoleon, (son av Lorentz Justinus, tab 12), född 1872-03-13 i Göteborg. Snickare i Östersund. Gift 1897-09-12 i sistnämnda stad med Catharina Elisabet (Karin) Larsson, född 1874-10-05 i Näskotts socken, Jämtlands län, död 1922-12-21 i Östersund, dotter av lantbrukaren Lars Larsson och Christina Nilsdotter.


Barn:

 • Harald Ivar Napoleon, född 1898-04-01 i Östersund. Forstmästare. Se Tab. 13 1/2.


 • Hildur Maria Christina, född 1899-09-25 i Östersund. Gift 1931-02-01 i Sundsvall med muraren Harald Björklund född 1906-08-16 i Gävle.


 • Justus Adolf Eugen, född 1902. Sjukvårdare. Se Tab. 14.


 • Alfhild Helga Elisabet, född tvilling 1902-09-03 i Brunflo socken, Jämtlands län, liksom de följande syskonen. Gift 1927-10-22 i Kumla socken Örebro län med skofabriksarbetaren Carl Alvar Körberg, född 1898-03-08 i Viby socken, Örebro län.


 • Albert Hugo Laurentius, född 1904-08-29. Gift 1934-02-18 i Sundsvall (vb 18) med Lydia Viktoria Brodin född 1907-12-19.


 • John Botvid Isidor, född 1907-07-28 . Smidesarbetare. Byggnadsarbetare.


 • Carin Teresia Alexandra, född 1910-04-25 i Brunflo förs, Jämtlands län. Gift 1934-02-12 i Örgryte förs, Göteborgs och Bohus län (vb 12) med trädgårdsarbetaren Ernst Vilhelm Färnsten, född 1897-08-09


TAB 13 1/2


Harald Ivar Napoleon, (son av Lorentz John Napoleon, tab 13), född 1898-04-01 i Östersund. Forstmästare. Skogsmästare. Gift 1932-10-29 i Frösö förs Jämtlands län (Norrbärke förs, Kopparbergs län vb) med Anna Greta Helena Waller, född 1893-08-28 i Örebro, dotter av fotografen Alfred Waller och Lovisa Bergstedt.


Barn:

 • Lars Anders, född 1934-06-03 i Frösö förs, Jämtlands län (fb nr 55).
 • Kerstin Margareta, född 1935-10-12 i Smedjebackens förs, Kopparbergs län (fb nr 97).


TAB 14


Justus Adolf Eugen, (son av Lorentz John Napoleon, tab 13), född tvilling 1902-09-03 i Brunflo socken, Jämtlands län. Sjukvårdare vid Frösö sjukhus i Frösö socken, Jämtlands län. Skrivbiträde. Fastighetsförvaltare. Gift 1928-03-31 i Östersund med Anna Adolfina Hanberg, född 1899-02-09 i Ragunda socken, Jämtlands län. Sjuksköterska. Dotter av garverifabrikören Nils Adolf Hanberg och Anna Evaldina Wikström .


Barn:

 • Bo, född 1927-01-06 i Ragunda socken, Jämtlands län.


 • Inga, född 1928-07-10 i Frösö socken, Jämtlands län.


 • Carin Elisabet, född 1940-01-11 i Frösö förs, Jämtlands län (fb nr 6).


TAB 15


Daniel Frans Georg, (son av Johan, tab 11), född 1839-10-05 i Frölunda socken, Älvsborgs län. Buntmakare samt hatt- och mösshandlare i Borås 1888. Död där 1914-09-25. Gift 1875-03-29 i nämnda stad med Emelie Charlotta Fagerberg, född 1855-0404 i Gustaf Adolfs förs, Borås ]], dotter av nålmakaren E. P. Fagerberg och Johanna Pettersson.


Barn:

 • Erik Georg, född 1875. Körsnär. Se Tab. 16.


 • Sven Hugo, född 1877. Ingenjör. Se Tab. 17.


 • Birger Valdemar, född 1879-09-15 i Borås, liksom syskonen. Buntmakare i nämnda stad. Död ogift 1916-09-24 i Borås.


 • Elsa Elisabet, född 1882-05-23, död s. å. 5/10 i Borås.


 • Gunnar Albin, född 1883. Kamrer. Se Tab. 18.


 • Frans Olof, född 1886-02-12 i Borås. Ingenjör vid appreteringsverket Norden.


 • Torsten, född 1888. Köpman. Se Tab. 19.


 • Signe Elsa (Isa), född 1890-09-12. Gift 1920-09-21 i Borås (Gällareds förs Hallands län, enl db) m. m. arbetaren i Kristianstadsbladet Albin Petrus Sandström, född 1887-08-10.


 • Carl Gustaf, född 1893. Körsnär. Se Tab. 20.


 • Rut Ella Carolina, född 1897-03-19. Gift 1923-11-29 i Göteborg (Borås förs vb) med köpmannen Erik Artur Svensson, född 1888-02-20 i Toarps förs, Älvsborgs län.


TAB 16


Erik Georg, (son av Daniel Frans Georg, tab 15), född 1875-12-02 i Borås. Anställd i handelsflottan, därefter buntmakare, först i Strömstad 1902, sedan i Varberg 1904. Körsnär samt hatt- och mösshandlare i Kristinehamn. Gift 1902-07-27 i Göteborg med Anna Christina Larsson född 1881-08-02. Död 1936-01-31 i Kristinehamn (db 21).


Barn:

 • Georg Sven Daniel, född 1903-08-05 i Strömstad. Handlande i Borås. Se Tab. 16A.


 • Margareta Susanne (Greta), född 1905-12-04 i Varberg. Gift 1933-04-02 i Kristinehamn (vb 15) med musikern Georg Bertil Andrén, född 1907-05-13, död 1938.


 • Carin Anna-Stina, född 1920-04-14 i Varberg. Gift 1943-02-14 i Kristinehamns förs (vb nr 12) med köpmannen Sölve Adolf Pettersson, född 1917-04-02 i Värmland. Grosshandlare.


TAB 16A


Georg Sven Daniel, (son av Erik Georg, tab 16), född 1903-08-05 i Strömstad. Handlande i Borås. Körsnär. Gift 1:o 1933-02-25 i Borås med Alice Torborg Larsson, född 1905-06-15.


Barn:

 • 1. Alice Marika, född 1933-12-31 i Kristinehamn (Verums förs, Värmlands län fb).


 • 1. Erik Algot Daniel, född 1936-02-17 i Kristinehamn (Varnums förs, Värmlands län fb nr 3).


 • 1. Alma Birgitta Kristina, född 1938-05-28 i Varnums förs, Värmlands län (fb nr 12).


TAB 17


Sven Hugo, (son av Daniel Frans Georg, tab 15), född 1877-07-26 i Borås. Utexaminerad från Borås tekniska skola 1896 och från dess vävskola 1899. Med understöd av statsmedel bedrivit textilstudier i Tyskland, Frankrike och England 1900 och 1908. Vävmästare. Gift 1904-04-03 i Borås med Augusta Viktoria (Tora) Sjölander, född 1878-09-09 i Alingsås, dotter av kakelmodellören Anders Peter Sjölander och Sofia Lenberg.


Barn:

 • Isa, född 1904-12-29 i Lund. Mönsterriterska vid Nya svenska möbeltygs- och mattfabriken i Göteborg. Död 1938-11-17 i Varberg (db nr 129). Eldbegraven i Göteborg, gravsatt å Östra kyrkogården i Göteborg. Gift 1931-10-29 i Göteborgs domkyrkoförs med apotekaren Nils Ingemar Nyström, född 1902-01-02.


TAB 18


Gunnar Albin, (son av Daniel Frans Georg, tab 15), född 1883-09-07 i Borås. Kontorist vid Vennerstens fabriksaktiebolag därst. Kamrer i aktiebolag Svenskt konstsilke i Borås. Startade firman Schedvins silkeindustri 1939. Gift 1913-04-26 i Borås med Gunlög Elisabet von Schneidern, född 1888-12-16 i Fristads socken, Älvsborgs län, dotter av stationsinspektoren Carl Adolf von Sneidern och Hilda Gustava Larsson.


Barn:

 • Laila Gun Laura, född 1915-12-30 i Borås.


 • Barbro Gunlög Elisabet, född 1919-02-21 i Borås.


TAB 19


Torsten, (son av Daniel Frans Georg, tab 15), född 1888-03-26 i Borås. Utexaminerad från Borås tekniska vävskola 1910. Köpman. Inneh. manufakturaffär i Borås. Skogsförvaltare. Gift 1917-07-22 i Varberg med Hilda Maria''Larsson, född 1892-11-28 i Gustav Adolfs förs, Borås. Dotter av hemmadottern Hilda Sofia Larsson.

av hemmadottern Hilda Sofia Larsson.


Barn:

 • Erik Carl-Gustaf, född 1918-04-19 i Malakoff, Rygge härad, Smaalenenes amt , Norge. Hemmansägare.


TAB 20


Karl Gustaf, (son av Daniel Frans Georg, tab 15), född 1893-01-20 i Borås. Körsnär. Innehar tillsammans med modern pälsvaruaffär i nämnda stad. Gift 1923-08-25 i Göteborg med Anna''-Lisa Stridh, född 1898-02-21 i Borås, dotter av grosshandlaren Viktor Gustaf Stridh och Ellen Cecilia Rundblad.


Barn:

 • Stig, född 1924-11-16 i Borås förs, liksom bröderna.


 • Gösta Daniel, född 1927-03-04 i Borås.


 • Arne Birger Viktor, född 1928-08-14 i Borås förs.


 • Bo Georg, född 1931-01-23 i Borås förs.


 • Jan Olof, född 1942-06-23 i Gustaf Adolfs förs, Borås (fb nr 234).


TAB 21


Carl August, (son av Johan, tab 11), född 1842-02-18 på sergeantbostället Grytås i Älvsereds socken Älvsborgs län. Extra poliskonstapel i Göteborg 1869-12-13. Poliskonstapel 1865-05-01. Avsked 1898-01-01. Död 1932-01-31 i Mölndals förs, Göteborgs och Bohus län (db 18) och begraven i Carl Johans förs, Göteborg. Gift där 1873-10-02 med Vilhelmina Fredrika Svenberg, född 1835-09-15 i Tossene socken Göteborgs och Bohus län, död 1901-08-14 i Göteborg (Haga förs, db), dotter av lantbrukaren Johan Gustaf Svenberg och Brita Kristensson.


Barn:


 • Berta Ulrika Eleonora, född 1874-08-09 i Göteborg, död där 1884-03-06.


 • Anna Carolina Elisabet, född 1876-01-25 i Göteborg. Lärarinneexamen i Göteborg 1896. Lärarinna vid B. C. Rodhes skola i nämnda stad 1896–1911. Småskollärarinna i Mölndal sedan 1912.


TAB 22


Josef Oskar, (son av Johan, tab 11), född 1844-05-12 på Grytås. Volontär vid Älvsborgs regemente 1865-02-26. Furir 1867-07-06. Sergeant 1873-03-31. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom sergeant i regementets reserv 1893-05-27. Arrenderade sedan 1873-05-01 Strömma i Älvsered socken Älvsborgs län. Ägde träförädlingsfabrik därst. Död 1919-12-12 på Strömma, Älvsereds förs, Älvsb.. Gift 1872-03-07 Skedeskamma ]], död 1943-10-22 i Hjo (Älvsereds förs, Älvsborgs län, db nr 14), dotter av egendomsägaren Anders Johan Andersson och Maja Stina Andersdotter.


Barn:

 • Vendela Natalia, född 1873-08-16 och död s. å. 1/12 på Strömma.


 • Hildor Verner, född 1874. Disponent.Se Tab. 23.


 • Ellen Lydia, född 1877-12-21 på Strömma, liksom syskonen. Gift där 1899-10-26 med disponenten för Västgöta vävnadsaktiebolag Alexis Emanuel Gustafsson, född 1871-10-27.


 • Johan Oskar, född 1880-05-06 död 1882-08-06 på Strömma.


 • Signe Elisabet, född 1884-05-06, död 1891-12-01 på Strömma.


 • Ernst Oskar, född 1887-05-15. Bokhållare. Död ogift 1910-04-22 i Varberg (Älvsereds förs, Älvsborgs län, db).


 • Erik Gottfrid, född 1890-02-15. Extra polisman i Halmstad 1916-01-01. Ord. 1917-08-17. Gift 1922-12-14 i (Falkenbergs förs vb) stad med AnnieEufrosyne Bengtsson, född 1895-02-23 i Vinbergs socken Hallands län, död 1944-07-03 (Halmstad, db nr 181), dotter av byggmästaren August Bengtsson och Albertina Josefina Bengtsson.


 • Signe Natalia, född 1893-02-12. Gift 1926-07-24 med fabrikören i Hjo stadsförs ]] Nils Algot Johansson född 1888-07-19.


 • Knut Henry, född 1896. Stationsskrivare. Se Tab. 24.


TAB 23


Hildor Werner, (son av Joseph Oskar, tab 22), född 1874-10-23 på Strömma i Älvsereds förs, Älvsborgs län. Volontär vid Hallands bataljon 1895-04-15 . Korpral därst. 1895-09-21. Avsked 1897-10-31. Verkmästare vid träförädlingsfabriken vid Strömma s. å. Disponent för nämnda fabrik efter faderns död 1919-12-12. Ägare av samma fabrik. Gift 1909-09-15 Getabolet med Ellen KristinaFohrman, född 1876-09-24 i Brunns förs, Älvsborgs län, dotter av lantbrukaren Karl Fohrman.


Barn:

 • Rolf Östen, född 1912-07-24 på Strömma i Älvsereds förs, Älvsborgs län. Handlande. Gift 1940-11-30 i Älvsereds förs, Älvsborgs län (vb nr 6) med Sonja Gudivia Larsson.


TAB 24


Knut Henry, (son av Josef Oskar, tab 22), född 1896-04-12 på Strömma. Studentexamen 1917. Extra ordinarie stationsskrivare vid statens järnvägar 1918. Stationsskrivare 1919. Student i Uppsala 1921. Jur. kandidat därst. 1926-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Tingstjänstgöring 1929–1931. Bokhållare vid statens järnvägar 1936-05-26, notarie i järnvägsstyrelsen 1939-02-01, förste byråsekreterare vid Statens Järnvägar 1945-07-10. Gift 1924-10-04 i Skövde (Hjo stadsförs, vb) med Olga Amalia Malm, född 1894-02-08 i Hjo. Dotter av målarmästaren August Reinhold Malm och Tekla Olivia Bork.


Barn:

 • Olga Barbro Henrietta, född 1925-11-02 i Uppsala (domk förs, fb). Textillärarinna.


TAB 25


Claes Johan, (son av Johan, tab 11), född 1856-01-21 Gustavshall. Sergeant vid Älvsborgs reg:s reserv. Död 1919-05-08 på Gustavshall (Hillareds förs, Älvsborgs län, db). Gift 1892-12-02 i Borås med Maria Andersson, född 1862-02-23 i Hallsbergs socken Örebro län, död 1919-05-13 på Gustavshall (Hillareds förs, Älvsborgs län, db), dotter av lantbrukaren Anders Nilsson och Brita Larsdotter.


Barn:


 • Ellen Maria, född 1894-07-27 på Gustavshall, liksom syskonen. Död ogift 1919-05-28 på nämnda egendom (Hillareds förs, Älvsborgs län, db).


 • Johan Henrik, född tvilling 1896-08-30, död ogift 1919-04-06 i Karlskrona (Hillareds förs, Älvsborgs län, db).


 • Linnea Henrietta, född tvilling 1896-08-30. Gift 1923-01-24 på Gustavshall (Ljushults förs, Älvsborgs län, vb) med lagerbiträdet Nils Ragnar Nordgren, född 1898-02-12. Verkmästare.


 • Signe Ingeborg, född 1898-06-16. Gift 1925-06-23 i Ljushults socken Älvsborgs län med lagerbiträdet Allan Gabriel Gabrielsson, född 1902-01-18 i Borås. Lagerchef.Källor


1Um. 2AT (S). 3Sj.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


Börje von Schedvin