Medlemsavgift 2021

Medlemsavgift 2021Från 26 år och upp åt är medlemsavgiften 100 kr per person. För alla som är yngre utgår ingen medlemsavgift, på så vis hoppas vi att föreningen skall få många nya unga medlemmar.


BG 5044-0122.

Swish 123-6244172


Glöm inte att ange namn på de personer avgiften avser. Det gäller både om du betalar via BG, Swish eller använder bifogat inbetalningskort.