2010 Släktmöte

Släktmöte 2010

Riddarhuset

Schedvinska Ättens Släktförening träffades den 25 september 2010 under pompa och ståt i vårt högt respekterade Riddarhus i Stockholm.


Ordföranden redogjorde i Riddarhussalen för historiska händelser, som Riddarhusets tillkomst och olika regenters framträdanden inför adelns möten. Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds det till förfriskningar i Stenhallen där medlemmarna från olika håll i världen kunde bekanta sig med varandra. Därefter bjöd Riddarhusets hovmästarinna till bords och vi fick avnjuta läckerheter från CIBO et POTO som verkligen blev uppskattade.


Vår käre indiskfödde släkting P K Mahanandia, gift med Lotta von Schedvin på Kroksjöås Gård utanför Borås redogjorde för sin strapatsrika resa från Indien till Sverige och till sin högt älskade Lotta. Vi beundrade hans talekonst och hans framträdande.


En hälsning framfördes till ättens huvudman, Anders von Schedvin i Växjö, som tyvärr inte kunde närvara.


Styrelsen