Medlemsavgift 2019

Medlemsavgift 2019Från 26 år och upp åt är medlemsavgiften 100 kr per person. För alla som är yngre utgår ingen medlemsavgift på så vis hoppas vi att föreningen skall få många nya unga medlemmar.


Medlemsavgiften betalas in på BG 5044-0122.


Glöm inte att ange namn på de personer avgiften avser. Det gäller både om du betalar via internet eller använder bifogat inbetalningskort.

Schedvinska ättens släktförening

Schedvinska ätten släkförening

1756daniel@gmail.com

© Copyright